LOG IN

Vul hier uw login gegevens in:

Wachtwoord vergeten?Aanmelden gaat eenvoudig via onze lidmaatschap pagina die u kunt bereiken via de onderstaande knop. Daarop vind u meer informatie over de verschillende soorten lidmaatschappen die de VIZL aanbiedt, waaronder het gratis lidmaatschap voor studenten!Jubileum Slotbijeenkomst en diner

Datum evenement: 04-06-2016

Op 18 maart 2016 bereikte de Vereniging van Ingenieurs in Zuid-Limburg de 100-jarige leeftijd.

Wij vierden dit op gepaste wijze, onder meer met een drieluik van thematische openbare lezingenbijeenkomsten in de maanden maart tot en met mei met als VIZL-leidmotief “waar staan de ingenieurs - met name in Limburg - voor”.

Na de 3 lezingenbijeenkomsten in de maanden maart tot en met mei vonden de slotbijeenkomst en het diner plaats voor leden en genodigden waaronder bestuursleden van zusterverenigingen op zaterdag 4 juni a.s. in Château Bethlehem te Maastricht.

Daarbij werd onder andere teruggekeken op de jubileum-lezingenbijeenkomsten en werd de rol van de ingenieur nog eens op een andere manier onder de aandacht gebracht door een tweetal sprekers (zie samenvattingen).

Het programma van zaterdag 4 juni a.s. zag er uit als volgt:

14.30 – 15.00 uur          Ontvangst van de deelnemers aan de slotbijeenkomst met koffie/thee en vlaai.
15.00 uur                    Opening door de dagvoorzitter en bestuurslid Ir. Gerald Hecker
15.00 uur                    Terugblik op het lezingendrieluik door de voorzitter Ing. Tim Ummels
15.10 uur                    Aanbieding door Ir. Ed van Wersch, namens een aantal oud-bestuursleden, van de                                    "gerenoveerde bestuursambtsketens" met extra een zilveren aangehechte 100 jaar                                     jubileumpenning met bijbehorende oorkonde aan het bestuur.

Vervolgens gaf Prof. dr. ir. Jo Ritzen zijn visie op “De technische vooruitgang, de zwakke menselijke geest en de ingenieur”,
Na de pauze presenteerde Ir. Boudewijn Huenges Wajer het nieuwe jubileumboek “100 jaar VIZL” waarbij hij het eerste exemplaar daarvan aanbood aan Prof. dr. Ernst Homburg die kort het woord richtte tot de jubilerende VIZL en tenslotte gaf Michel Huisman een uitgebreide presentatie over “De kunst en de ingenieur”.

17:30 uur  Afsluiting slotbijeenkomst op het terras en in de kasteeltuin met een naborrel voor de                                aanwezigen (zie foto's laatste bijeenkomst jubileum100) en aperatief voor de deelnemers aan het diner dat ook in Château Bethlehem plaatsvond. Er werd toen ook een groepsfoto gemaakt.

Tijdens het diner werden enkele toespraken gehouden waaronder die van DIK voorzitter Ing. Wouter Lowet MSc en die van Drs. Schroën van Zuyd Hogeschool.
Ir. Renée Kuppers, de voorzitter van de jubileumcommissie, in gezelschap van de andere commissieleden, ontving aan het einde van de avond uit handen van de voorzitter van het bestuur t.b.v. de hele commisie, als teken van waardering voor de organisatie van het geslaagde jubileum, de zogenoemde "VIZL-Pluim".

 

U kunt niet reageren op dit event.