LOG IN

Vul hier uw login gegevens in:

Wachtwoord vergeten?Aanmelden gaat eenvoudig via onze lidmaatschap pagina die u kunt bereiken via de onderstaande knop. Daarop vind u meer informatie over de verschillende soorten lidmaatschappen die de VIZL aanbiedt, waaronder het gratis lidmaatschap voor studenten!Jaarvergadering 2019

Datum evenement: 25-01-2019
Jaarvergadering VIZL met partner programma
25 januarie 2019  19.30 uur
Ursulinen convent 
Breusterstraat 27
6245 EH Eijsden 

1. Opening. 

2. Mededelingen. 

a. Mededelingen leden / bestuur 
b. Partnerprogramma 

3. Notulen ALV d.d. 26-01-2018. 

4. Secretarieel Jaarverslag. 

5. VIZL organisatie. a. Logo 

b. Bestuurlijk terugblik van afgelopen jaar. 
c. Beleid en visie 
d. Activiteiten 2019 
e. AVG 
f. Samenwerkingsverbanden en gezamenlijke projecten 
g. Website 

6. Financiën
a. Financieel jaarverslag. 
b. Begroting 2019 
c. Oninbare vorderingen 

7. Verslag kascommissie 

8. Aanstellen nieuwe kascommissie 

9. VIZL-Pluim 

10. Uitbreiding bestuur 

11. Jaarrede voorzitter 

12. Rondvraag 

13. Sluiting 

U kunt zich aanmelden via de secretaris van de VIZL: secretaris@vizl.eu 

Bij de aanmelding vermelden of en wel of niet met uw partner komt 

Jaarrede : Transitie naar Duurzaam (Waterstof Economie)

U kunt niet reageren op dit event.