LOG IN

Vul hier uw login gegevens in:

Wachtwoord vergeten?Aanmelden gaat eenvoudig via onze lidmaatschap pagina die u kunt bereiken via de onderstaande knop. Daarop vind u meer informatie over de verschillende soorten lidmaatschappen die de VIZL aanbiedt, waaronder het gratis lidmaatschap voor studenten!VIZL Inloopcafé

Datum evenement: 10-06-2011

Met het “Inloopcafé” willen we vooral:
-de onderlinge band versterken
-Het jaarthema " Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen" uitdiepen (zie ook de discussie op LinkedIn) .
-Tevens is er een sportieve activiteit.

Wij zien U graag op 10 juni bij Eetcafé Wehner van Os te Wittem.
Zie ook de website MaatschappelijkVerantwoordOndernemen

605e Ledenbijeenkomst VIZL
U heeft het kunnen lezen op de website van linkedIn.
Verschillende leden deden daar suggesties over HOE het jaarthema “Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen” kan worden uitgewerkt.
Dat vraagt om interactie.

Voor vrijdag 10 juni viel ons oog op de locatie Eetcafé Biljart Wehner-van Os, Rijksweg 31, 6286 AD Wittem. Onder anderen omdat daar ook actief gesport kan worden en wel in de vorm van het edele biljartspel (libre). De wijze waarop, poule indeling (indien van toepassing), spelvorm en begeleidende drank wordt ter plekke uitgewerkt.

Deze activiteit leende zich uitstekend om de onderlinge contacten te versterken. En onderling ideeën uit te wisselen. Onder anderen over het jaarthema. Maar ook over andere zaken.

Samenvatting van de website Maatschappelijk Verantwoord ondernemen

Wat is MVO?
Bij maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) neemt een bedrijf de verantwoordelijkheid voor de effecten van de bedrijfsactiviteiten op mens en milieu. Het bedrijf maakt bewuste keuzes om een balans te bereiken tussen People, Planet en Profit. Bedrijven kunnen zelfs nog een stapje verder gaan en zich richten op nieuwe marktkansen, groei en innovatie met winst voor mens, maatschappij en milieu. Nu en in de toekomst.

MVO is de standaard voor ondernemen in de 21ste eeuw. Uitgangspunten zijn hierbij:
- MVO is een integrale visie op ondernemerschap, waarbij het bedrijf waarde creëert op economisch (Profit), ecologisch (Planet) en sociaal (People) gebied.
- MVO is verankerd in alle bedrijfsprocessen. Bij iedere bedrijfsbeslissing wordt een afweging gemaakt tussen verschillende stakeholderbelangen: de belangen van betrokken personen, bedrijven en organisaties. MVO is maatwerk. Voor iedere onderneming zien de MVO-activiteiten er anders uit. Dit hangt af van bedrijfsgrootte, sector, cultuur van de onderneming en bedrijfsstrategie.
- MVO is een proces en geen eindbestemming. De doelen die worden nagestreefd veranderen in de tijd en met elke bedrijfsbeslissing. Er wordt door de onderneming gezocht naar haalbare stappen om de maatschappelijke verantwoordelijkheid vorm te geven.

Foto-impressie
 

U kunt niet reageren op dit event.