LOG IN

Vul hier uw login gegevens in:

Wachtwoord vergeten?Aanmelden gaat eenvoudig via onze lidmaatschap pagina die u kunt bereiken via de onderstaande knop. Daarop vind u meer informatie over de verschillende soorten lidmaatschappen die de VIZL aanbiedt, waaronder het gratis lidmaatschap voor studenten!VIZL Buitenactiviteit in Heuvellandschap

Datum evenement: 17-09-2011

Onze vereniging vierde dit jaar haar 95 jarig bestaan. Een lustrumviering geheel in het teken van ‘De brede stroom der Maas’.
In overleg met het bestuur had de lustrumcommissie rond dit thema gekozen voor een gevarieerd dagprogramma eindigend met een smakelijk (jaar)diner in Kasteel Elsloo.
Het programma begon bij Kasteel Hartelstein, het terrein van Consortium Grensmaas, in Itteren.

PROGRAMMA (lustrumboekje)
Vanaf 9.45 uur Ontvangst met vlaai en koffie op Kasteel Hartelstein. Op deze locatie was voor onze leden en introducés de tentoonstelling ‘75 jaar Julianakanaal’ te zien en was er gelegenheid om kennis te maken met activiteiten en producten van de Stichting Emmaus Hartelstein, die in deze kasteelhoeve is gevestigd.

10.30 – 12.15 uur Het lezingenprogramma (Kasteel Hartelstein - bovenzaal)

  • Welkomstwoord door de voorzitter: Eric Hamers.
  • Al in 1995 organiseerde de VIZL twee avonden rond het thema ‘Maas, Grensmaas, Maaskades en Zandmaas’. Het Consortium Grensmaas is verantwoordelijk voor de uitvoering van het grote grensverleggende ‘Grensmaasproject’ (2008- 2020), met drie hoofddoelstellingen: rivierbeveiliging, natuurontwikkeling en ontgrinding.
    Toelichting over de huidige stand van zaken en de plannen van het project door de projectleider van het Consortium Grensmaas BV: Francois Verhoeven (presentatie Verhoeven).
  • De Maas vormt de grens tussen Belgisch- en Nederlands Limburg, gebieden die in de loop der historie verbrokkeld, verbonden en weer gescheiden werden. De verbondenheid en verschillen in volksaard tussen de bevolking van beide zijden der Maas werden op anekdotische wijze geschetst door de bekende journalist van het “Het Belang van Limburg”: Dominiek Claes (presentatie Claes).
  • Vanaf de integratie van Limburg in de Nederlandse Staat was het bevaarbaar maken van de Maas een moeilijke kwestie. In deze lezing wordt ingegaan op de specifieke problematiek van de Maas, de acties die in Limburg plaatsvonden om het bevaarbaar maken van deze rivier en de respons van de nationale overheid: Universitair hoofddocent Toon Bosch (presentatie Bosch).

tot 13.15 uur Een kleine lunch en rondrit ‘Grensmaasproject in uitvoering’ over het terrein van Consortium/nabij Kasteel Hartelstein
De rondrit van circa 15 à 20 minuten in een bus vond enkele keren plaats.
Toelichting Grensmaas Consortium: Francois Verhoeven en Ruben Akkermans.

13.30 - 16.00 uur Boottocht over het Julianakanaal en de Maas.
Op- en afstap terrein kasteel Hartelstein
Een historische en gezellige 3-sluizentocht met Bassinboot het ‘Jekerdal’ waarin het je culinair aan niets ontbrak, voerde ons vanaf het Kasteel over het Julianakanaal langs de Beatrixhaven naar Maastricht, waar ondermeer door ’het Bassin’ naar de Zuid-Willemsvaart werd gevaren.
Professionele toelichting van de historicus en beleidsmedewerker van Centre Céramique: Emile Ramakers.

12.00 - 17.00 uur “La Petite Saison de l'Eau 2011”
Van 27 augustus t/m 18 september kon gratis de tentoonstelling over de bouw en opening van het Albertkanaal in 1939 worden bezocht in cultuurhuis AINSI.
Adres: Lage Kanaaldijk 112-113 in Maastricht.

14.00 - 19.00 uur Streekmuseum Schippersbeurs
Voor degenen die meer wilden weten over de geschiedenis van het Limburgse Maasgebied en haar bewoners is het Streekmuseum Schippersbeurs op deze dag open en op eigen kosten te bezoeken. Adres: Op de Berg 4-6, in Elsloo.

19.00 -23.00 uur Avondprogramma - diner
Als afsluiting van deze dag die ‘rondom de Maas draait’ kon men deelnemen aan het Lustrum/jaardiner in een ambiance en op een plek die past bij de traditie van het VIZL en het thema van de dag: Kasteel Elsloo aan het Julianakanaal.

Foto-impressie lezingen
 

U kunt niet reageren op dit event.