LOG IN

Vul hier uw login gegevens in:

Wachtwoord vergeten?Aanmelden gaat eenvoudig via onze lidmaatschap pagina die u kunt bereiken via de onderstaande knop. Daarop vind u meer informatie over de verschillende soorten lidmaatschappen die de VIZL aanbiedt, waaronder het gratis lidmaatschap voor studenten!Opening Jubileum 23 maart

Datum evenement: 23-03-2016

Op 18 maart 2016 bestond de Vereniging van Ingenieurs in Zuid-Limburg (VIZL) 100 jaar. Dit vieren wij op feestelijke wijze onder meer met een lezingenprogramma.

Op 23 maart vond om 11.00 uur op L1 een radiointerview over de VIZL en het jubileum plaats met ir. Ed van Wersch en ir. Boudewijn Huenges Wajer, beiden van de jubileumcommissie.

De openingsbijeenkomst - o.l.v. de voorzitter van de Jubileumcommissie, mevr. ir. Renee Kuppens MBA - begon om 16.15 uur in het Gouvernement te Maastricht. Na de verwelkoming van de gasten werd er 1 minuut stilte in acht genomen  ter nagedachtenis van de slachtoffers van de recente aanslag in Brussel. Renee Kuppers stond kort stil bij de 100 jarige historie van de VIZL en wees daarbij onder meer op de hierna te noemen publicaties die daar dieper op ingaan. Er werden voor de circa 110 aanwezige deelnemers een tweetal lezingen (zie samenvattingen) gehouden over:

-  “Kopstukken - Mijningenieurs in Limburg, 1900-1974”  door dr. Willibrord Rutten (zie presentatie)

- “De rol van de ingenieurs in de regio, gericht op de toekomst” door ir. Jan Zuidam (zie samenvatting)  

De Gouverneur drs. Theo Bovens sprak onze jubilerende Vereniging op een originele en inspirerende wijze toe en reikte toen de Koninklijke Erepenning uit waarmee de VIZL is onderscheiden.

De voorzitter van de VIZL, ing. Tim Ummels,  overhandigde vervolgens aan de Gouverneur het 1e exemplaar van de brochure “100 jaar VIZL in vogelvlucht" die ondermeer een samenvatting bevat van een boek 100 jaar VIZL dat in juni uitkomt en waarvoor men zich t/m 15 mei kan inschrijven via jubileumboek@vizl.eu (bestelinformatie zie brochure).

Na afloop was er een gezellige "na-borrel" tot 19.00 uur waarbij het bestuur verrast werd door de KIVI afdeling Maastricht met de overhandiging van de inmiddels bekende en eervolle "Stimulus" als waardering voor het werk van onze vereniging. Zie ook het artikel in Chapeau Magazine .


Verder is er informatie over het hele jubileumprogramma en de ondersteuning daarbij  Voor een fotoimpressie van de bijeenkomst klik hier.

U kunt niet reageren op dit event.