LOG IN

Vul hier uw login gegevens in:

Wachtwoord vergeten?Aanmelden gaat eenvoudig via onze lidmaatschap pagina die u kunt bereiken via de onderstaande knop. Daarop vind u meer informatie over de verschillende soorten lidmaatschappen die de VIZL aanbiedt, waaronder het gratis lidmaatschap voor studenten!Tweede Jubileumbijeenkomst 13 april 2016

Datum evenement: 13-04-2016


Op 18 maart 2016 bestaat de Vereniging van Ingenieurs in Zuid-Limburg (VIZL) 100 jaar. Dit willen wij op feestelijke wijze vieren onder meer met een lezingenprogramma.

Op woensdag 13 april was de 2e Jubileumbijeenkomst die begon om 19.00 uur  in het Golden Tulip Apple Parc te Maastricht.  Het hoofdthema ging over de Ingenieurs kunsten. Er waren een tweetall lezingen:

  • Het symposium startte met de lezing “Tunnel en visie: de ingenieur blikt om zich heen”. In deze lezing werd ingegaan op het technische vernuft dat nodig is om ondergronds werkzaamheden te kunnen realiseren waarbij het decorum wordt verzorgd door de A2 tunnel in Maastricht. Maar ook belichtten de sprekers de niet technische gevoeligheid voor de omgeving die de ingenieur nodig heeft om zijn doel te kunnen bereiken. De gecombineerde lezing van letterlijk en figuurlijke ondergrondse ingenieurswerken verzorgden de heren ir. Jeroen Maas van de Projectorganisatie A2 en ir. Bart Grote van Avenue2. 
  • Vervolgens namen wij U mee in de wereld van de transitie. In deze lezing schetste de spreker hoe de ingenieur in de toekomst kan en zal veranderen in een persoon met bredere blik op de maatschappij in comakership met zijn omgeving. Aan de hand van “Transitie in Energie” verzorgde dr. ir. Gerrit-Jan Schaeffer deze lezing. Hij was tot 2016 Directeur Energie van het Vlaamse Instituut VITO. 

 

Meer informatie over de bijeenkomst op 13 april
Verder is er informatie over het hele jubileumprogramma en de ondersteuning daarbij
samenvatting Sprekers  presentaties
presentatie Bart Grote Omgevingsmanager A2 Consortium
presentatie Jeroen Maas Omgevingsmanager A2 Rijkswaterstaat
presentatie Gerrit-Jan Schaeffer

U kunt niet reageren op dit event.