De VIZL onderhoudt met tal van verenigingen contacten en heeft een samenwerkingsverband met:

KIVI - Koninklijk Instituut Van Ingenieurs

OVER ONZE SAMENWERKING:

In de goede contacten die reeds lang met KIVI bestaan, is een vruchtbare samenwerking op allerlei gebied ontstaan. Met name met de regionale afdelingen Limburg Zuid en Maastricht, die te vinden zijn bij de afdelingen op de homepage van het KIVI.

De lezingen en veel activiteiten van de VIZL en van het KIVI zijn toegankelijk voor elkaars leden.

DIK - DRIELAND INGENIEURS KONTAKT

OVER ONZE SAMENWERKING:

De VIZL neemt als vereniging deel aan de Stichting DIK. DIK is een (organisatie) stichting waarbij tien ingenieursverenigingen uit de Euregio Maas-Rijn zijn aangesloten. Ruim 12.000 ingenieurs uit België, Duitsland en Nederland kunnen via DIK gebruik maken van elkaars kennis en contacten.

Via de website van de Stichting DIK kan een link worden gelegd naar de websites met de programma's van de individuele aangesloten ingenieursverenigingen.

Er zijn echter voor de ingenieur in de Euregio nog tal van andere interessante netwerken van belang waarmee de VIZL in sommige gevallen ook partnerrelaties mee heeft:

ALUMNI-NETWERKEN TU'S

OVER ONZE SAMENWERKING:

De technische universiteiten in Nederland en Nederlanders van de TH Aken hebben alumninetwerken voor afgestudeerden die deels ook per faculteit zijn georganiseerd en die al of niet in onderlinge samenwerking diverse activiteiten en borrels organiseren. Deelname is veelal mogelijk voor degenen die zich (gratis) als alumni geregistreerd hebben. Voor meer informatie over deze alumniverenigingen zie de betrokken websites.

ZUYD HOGESCHOOL ALUMNI

OVER ONZE SAMENWERKING:

Het alumniportal van Zuyd is voor jou als afgestudeerde van Zuyd de digitale ontmoetingsplek waarmee je in contact kunt blijven met jouw opleiding, oud-studiegenoten en in contact kunt komen met andere alumni van Zuyd. Ideale kans om als alumnus je kennis en netwerk te vergroten.

BÈTA NETWERK LIMBURG VO-HO

OVER ONZE SAMENWERKING:

Het netwerk is gericht op het enthousiasmeren van leerlingen voor Bèta en Techniek. Het netwerk legt de nadruk op samenwerkend, actief leren vanuit de praktijk.

WIJ LIMBURG

OVER ONZE SAMENWERKING:

Wij Limburg en Wij Chemelot zijn platformen voor en door ondernemers die actief zijn in Limburg respectievelijk in Chemelot. Het bevat informatie over wetenswaardigheden en opinies m.b.t. diverse bedrijfstakken waar ingenieurs werkzaam zijn zoals de bouw, ICT, industrie, logistiek, overheid etc.

TOPSECTOREN IN ZUID-LIMBURG EN LED

OVER ONZE SAMENWERKING:

Zuid-Limburg: een toptechnologische regio met een hoge leefkwaliteit in een internationale setting. Met onderwijs op topniveau en ruim 2.2 miljoen banen (en 1.250 vacatures HBO + WO) binnen één uur reistijd. De dragende sectoren van de economie van Zuid-Limburg zijn Chemie & Materialen en Life Sciences & Health, met de Chemelot Campus en de Maastricht Health Campus als belangrijkste groeimotoren. Daarnaast is Zuid-Limburg sterk in Care & Systems, Nieuwe Energie, Logistiek evenals in Smart Services en Leisure.

NEDWERK LIMBURG

OVER ONZE SAMENWERKING:

NEDwerk Limburg is een initiatief van het Nederlands Consulaat-Generaal der Nederlanden (www.nederlandsconsulaat.be) en de Nederlandse Kamer van Koophandel voor België en Luxemburg. We willen een kennisplatform zijn voor Belgisch en Nederlands Limburgse ondernemers over duurzaam ondernemen.

CHILL

OVER ONZE SAMENWERKING:

Chemelot Innovation and Learning Labs is een platform dat ondernemers, studenten en onderzoekers in de chemie faciliteert en verbindt. CHILL is een concreet resultaat van het topsectorenbeleid in Nederland. CHILL is tevens het landelijke Center of Expertise (HBO) en het Center voor Innovatief Vakmanschap (MBO)op het gebied van Chemie.

HET TECHNIEKPACT EN TECHNIEKTALENT.NU

OVER ONZE SAMENWERKING:

Het pact moet de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector verbeteren en daarmee het tekort aan technisch personeel terugdringen. In het Techniekpact staan concrete afspraken tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid.  En TechniekTalent.nu faciliteert bedrijven met kennis, informatie, tips, inspiratie en materialen die hen helpen in het bereiken van hun doelgroep en het communiceren met jongeren.

MIKROCENTRUM EN PMLF

OVER ONZE SAMENWERKING:

Mikrocentrum wil als onafhankelijke kennisinstelling een bijdrage leveren aan het verbeteren van technische processen en bedrijfsprocessen van bedrijven die als OEM-er of als toeleverancier actief zijn in de technische maakindustrie en/of de procesindustrie in Nederland en België.     PMLF is het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor de sectoren Procestechniek, Operationele techniek, Media en Laboratoriumtechniek. Kenniscentrum PMLF vormt de schakel tussen het bedrijfsleven, de onderwijsinstellingen en de overheid.

BĂȘta banen

OVER ONZE SAMENWERKING:

Wet kun je bereiken met een Bêta baan

ZuidLimburg netwerk

OVER ONZE SAMENWERKING:

De kracht vanZuid Limburg

Zuid Limburg Ecomomie

OVER ONZE SAMENWERKING:

Zuid Limburg Economie

ZuidLimburg "de groene loper"

OVER ONZE SAMENWERKING:

De groene loper een goed voorbeeld van ingenieurs al omgevingsmanager die contact houdt met de mensen en hun klachten oplost. Hiermee zijn veel problemen voor acceptatie oplosbaar

DIK Drielanden Ingenieurs Kontakt

OVER ONZE SAMENWERKING:

DIK Het Euregionaal Ingenieurs Kontakt in de regio Maas-Rijn