Nieuwsbrief 2018-2

Geplaatst op: 06/01/2019

Korte opsomming waar wij als bestuur mee bezig zijn:

Maatschappelijke positie van de VIZL.

De VIZL is van oorsprong eenvereniging voor academische ingenieurs uit de regio Zuid-Limburg. In het kader van de integratie van universitair en HBO geschoolde ingenieurs,worden al geruime tijd ook HBO-ingenieurs toegelaten. De markt voor ingenieurs is een markt waar grenzen geslecht moeten worden en waar internationaal en multidisciplinair moet worden samengewerkt. Zeker voor bedrijven en overheden speelt een vereniging die zich beperkt tot Zuid-Limburg een ondergeschikte rol. Het bestuur heeft ideeën uitgewerkt om de VIZL een maatschappelijke positie te kunnen geven in de (Eu)regio. Deze ideeën willen wij met u op de ALV bespreken.

Europese privacywetgeving

Dit jaar heeft het bestuur veel aandacht moeten besteden aan deze nieuwe wetgeving. Dit heeft gevolgen gehad voor de manier waarop wij numet onze gegevens moeten omgaan. Het verzamelen en verstrekken van gegevens van onze leden is nu aan regels gebonden. De consequenties hiervan zullen op de ALV worden besproken.

Bezoek aan de rechtbank Maastricht.

Op 23 november wordt er een bezoek gebracht aan deRechtbank te Maastricht.Niemand hoopt hier ooit voor de rechter te moeten staan maar het is zeer leerzaam om te weten hoe ons rechtssysteem functioneert. Tijdens ons bezoek zullen wij bij meerdere strafzaken aanwezig zijn. Tussen de zittingen in is het mogelijk om met de rechter de strafzaak te bespreken. Na afloop zal er op een andere locatie met een jurist verder over de strafzaken, en het strafrecht in het algemeen, kunnen worden gediscussieerd.

ALV.

De ALV (tevens Nieuwjaarsbijeenkomst)wordt op 25 januari gehouden.

Naast de gebruikelijke agendapunten waar het bestuur haar verantwoording zal afleggenover haar eerste jaar zal ook de toekomst van de VIZL een belangrijk onderdeel zijn van deze ALV. Als vereniging bepalen de leden de koers en het beleid. Het bestuur hoopt op een grote opkomst om samen met u een nieuwe weg in te slaan.

E.Go Cars.

Als bestuur willen wij ook naar innovatieve projecten in het buitland kijken. In de Euregio bevinden zich prachtige bedrijven waarvan velenhet bestaan niet kennen. E.Go Mobile AG In Aken is er een van. Hier worden de goedkoopste elektrische auto’s geproduceerd. Dit bedrijf is een spin-off van de RWTH Aachen en produceert nu al meerdere types. Begin 2019 kunnen wij de productiefaciliteiten gaan bezichtigen en krijgen wij een lezing over het ontstaan en het succes van dit bedrijf.

Transitie “Made in China” naar “Designed in China”.

China staat bekend om het kopiëren van technologie en van producten van minder goed kwaliteit. De Chinese overheid heeft zich als doel gesteld om vóór 2025 dit imago om te buigenvan een technologisch ontwikkelingsland naar een wereldspeler op het gebied van technologische ontwikkelingen. China zal dan niet meer het goedkope productieland zijn voor westerse landen maar een land waar hoogwaardige producten worden ontwikkeld en geproduceerd.

Dit is een ontwikkeling dievoor de westerse wereld grote gevolgen kan hebben. Het bestuur zal in samenwerking met het Chinese Confucius Instituut in februari of in maart hierover een seminar organiseren.

Familiedag – “Vlaaibakken”.

Op 6 april organiseren wij een familiedag waar naast de partners ook de kinderen welkom zijn. Hiervoor gaan wij naar Oost-Maarland. Hier kan iedereen zijn of haar eigen Limburgse Vlaai bakken en na afloop mee naar huis nemen.

Seminar Cultureel erfgoed + wandeling.

De planning was om deze activiteit in november 2018 te organiseren. De kans op slechte weersomstandigheden is in deze periode groot waardoor het bestuur besloten heeft om deze activiteit uit te stellen.

In het voorjaar zijn in Maastricht de Hoge- en Lage fronten gereed en wordt dit gebied niet alleen cultureel interessant maar er ontstaat in de stad ook een prachtig natuurgebied.   Zodra bekend is wanneer de werkzaamheden achter de rug zijn zullen wij hierop terug komen.

 

Indien u suggesties hebt over activiteiten die wij voor de VIZL kunnen organiseren, dan horen wij die graag van u.

Ook ideeën over nieuwe samenwerkingsverbanden en projecten voor de VIZL zijn bij ons welkom.

 

Namens het bestuur:

Theo Nohlmans                 - voorzitter

William Buil                        - secretaris

Wim Carsouw                     - penningmeester

Huub Dinjens                      - commissaris

Herbert Michon                   - commissaris

U kunt niet reageren op dit nieuwsitem.