Over Ons
Ingenieurs zijn nodig voor de vooruitgang binnen de maatschappij. De VIZL bestaat op 18 maart 2016 100 jaar en is het sociale platform voor de Limburgse ingenieur met passie voor techniek en gevoel voor maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dit jubileum werd op feestelijke wijze gevierd. Op 23 maart 2016 vond de openingsbijeenkomst plaats in het Gouvernement te Maastricht. Daarbij werd door de Gouverneur van de Provincie Limburg drs. Theo Bovens onder meer de Koninklijke Erepenning uitgereikt aan de VIZL. Klik hier voor ons hele jubileumprogramma.

Wij organiseren lezingen, excursies & activiteiten waarbij ingenieurs van jong tot oud hun kennis en ervaring willen delen met elkaar en met andere professionals.

Hierdoor ondersteunen wij onze leden in hun loopbaan, vergroten hun netwerk en geven hen inzicht in technische en andere relevante ontwikkelingen binnen en buiten Limburg.

Onze leden willen jongeren enthousiasmeren voor wetenschap & techniek en de VIZL is daarmee een broedplaats van ingenieurs die met hun kennis en ervaring willen bijdragen aan de economische vitaliteit van onze regio.

 

Historie VIZL

De “Vereniging van Ingenieurs in Zuid-Limburg” werd op 18 maart 1916 in Maastricht opgericht door een 35 tal ingenieurs uit de regio voornamelijk werkzaam in de mijnbouw, bij de Rijks- en Provinciale Waterstaat en in de keramiek. Daarna werd een bestuur gekozen en de rechtspersoon bij Koninklijk Besluit bekrachtigd. Het eerste bestuur bestond uit personen die in die tijd hoge maatschappelijke functies bekleedden t.w. de waterstaatsingenieurs Ir König, voorzitter en later Minister van Waterstaat, en Ir. Rood, de industrieel Ir. Regout, de directeur van de elektriciteitsmaatschappij Ir. Bellaar Spruyt en de staatsmijndirecteuren Ir. Dinger en  Prof. Dr. Ir van Iterson. Het aantal leden steeg geleidelijk met 2 pieken tot ca 350 (tijdens het 50 jarig en 75 jarig lustrum) waarna een geleidelijke teruggang en stabilisatie inzette naar ca 200 à 250  leden. Meer informatie over onze historie en activiteiten zijn te vinden in de brochure "100 jaar VIZL in vogelvlucht", in het jubileumboek  ”VIZL – Een 100-jarige historie 1916-2016” en in de beschrijving van de VIZL evenementen van de afgelopen jaren.