Avondlezing over Archeologie 27 februari 2019

Kijken in de grond zonder te graven Op 27 februari organiseerde de VIZL een lezing met als titel “Kijken in de ondergrond zonder te graven”.

 Archeologie2019

Deze lezing werd verzorgd door ons gewaardeerd lid, drs. ing Joep Orbons De heer Orbons is eigenaar van archeologisch onderzoeksbureau ArcheoPro maar ook docent archeologische geofysica aan Saxion Hogeschool in Deventer.

De heer Orbons, die zowel Technische Natuurkunde alsmede Archeologie in zijn bagage meedraagt, heeft een interessante en zeer onderhoudende lezing gegeven, waarbij heel duidelijk naar voren is gekomen, dat men tegenwoordig heel goed in de ondergrond kan kijken zonder ook maar een schop of graafwerktuig te moeten gebruiken. Hiervoor zijn tegenwoordig diverse technieken ter beschikking, om vanaf het aardoppervlak te meten, zoals Remote Sensing, LIDAR, electrische weerstandsmeting, elctromanetische meting, grondradar en magnetometing, m.a.w. “een prefecte combinatie van technische natuurkunde en archeologie”.Tijdens de lezing werden de verschillende technieken besproken, waar deze worden toegepast en wat de voordelen kunnen zijn om diverse technische toepassingen te combineren. Vanwege zijn expertise wordt de heer Orbons ook gevraagd om in het buitenland onderzoek te verrichten waaronder in Frankrijk, Duitsland, Irak, Cambodja en Roemenië.Aan de hand van zijn projecten en ontstond een levende discussie, die werd voortgezet aan de bar tot aan de sluitingstijd. Afgaande aan de grote opkomst en de reacties van de aanwezigen mag geconcludeerd worden dat de heer Orbons een zeer boeiende en leerzame lezing heeft bezorgd.