Circulaire economie

Wat is een circulaire economie?

Een circulaire economie is een industrieel-economisch systeem waarin grondstoffen niet worden uitgeput, maar opnieuw kunnen worden ingezet voor productie of hergebruik. In deze economie bestaat (vrijwel) geen restafval. Een circulaire economie staat ook wel bekend als kringloopeconomie.

Hoe werkt een circulaire economie?

Het basisprincipe van een circulaire economie is dat alles opnieuw wordt gebruikt. Daardoor zijn er aanzienlijk minder nieuwe grondstoffen nodig. Op dit moment maken we gebruik van een hergebruik economie waarbij slechts een deel opnieuw wordt gebruikt.

Hieronder zie je wat dit in de praktijk betekent en waar de verschillen liggen. Hoe dikker de pijl, hoe groter het aandeel:

Circulaire economie

Transitie naar duurzame energie met Waterstof economie.

Samengesteld door Theo Nohlmans

Samenvatting

- Een transitie is een structurele verandering die het resultaat is van op elkaar

inwerkende en elkaar versterkende ontwikkelingen op het gebied van

bijvoorbeeld economie, cultuur, technologie, instituties en natuur en milieu - Historie

- De Agrarische revolutie zijn de veranderingen die plaatsvonden in de Europese

Landbouw en Maatschappij vanaf 1750

- Industrialisatie (1860) is het proces van veranderingen in het productieproces door

mechanisatie en de daaropvolgende veranderingen in de productieorganisatie, zoals de

invoering van het fabriekssysteem.

- Historie Transitie Van paardenkracht naar PK – over milieuproblemen die het paard in de

19e eeuw veroorzaakte.

- Geschiedenis van de auto (1885-1904) en exponentiële toename van CO2

- Heden.

- Hoe vervangen we aardgas door een duurzame energiedrager? Dat is de grote vraag

van de komende jaren. Op het gebied van waterstof gebeurt er veel. Duurzaam

Bedrijfsleven zet een aantal kansrijke toepassingen op een rij: Transport, Openbaar

Vervoer, Verwarming op waterstof, Waterstof voor de Industrie. Projecten noemen.

- Hoewel waterstof steeds meer gezien wordt als energiedrager van de toekomst, is het

zeker niet de heilige graal.

- Waterstof: belangrijke energiedrager van de toekomst. Waterstof kan een grote rol

spelen bij de enorme maatschappelijke opgave om de emissie van CO2 drastisch te

reduceren. Jörg Gigler, directeur TKI Nieuw Gas, en Marcel Weeda, senior onderzoeker

bij het TNO, vertellen meer.

- Geen woord erover in het regeerakkoord, maar de Klimaattafels van Ed Nijpels buitelen

over elkaar heen om waterstof te bejubelen. Ook energiebedrijven staan te popelen om

de energiedrager te gaan gebruiken, maar daarvoor is een grote systeemomslag nodig.

De vraag is wie dat allemaal gaat betalen.

De nieuwe website heeft sinds medio 2019 een nieuw jasje online gekregen.

Deze versie kan ook op Tablets en Mobiele telefoons bekeken worden

Laat ons weten wat U nog mist en welke verbeteringen U wilt zien.