Ledenbijeenkomst 647 Jaarvergadering 2018

 

Bestuurswisseling

Aftredend :

Eric de Vries

Tim Ummels

Theo Braam

nieuwe bestuursleden 

Theo Nohlmans voorzitter

William Buil secretaris

Wim Carsouw penningmeester

Huub Dinjens Commissaris

Herbert Michon Commissaris en VZ DIK

Programma 2018

26 febr. ALV Meerssen 647

26 april Vuursteenmijn Ryckholt 648

16 juni DIK besturendag 649

19 juni Jaardiner Kasteel Vaalsbroek 650

22 sept. DIK ledendag Hasselt 651

18 oktober Lezing DeninX en bezoek Brouwerij Bosch Maastricht 652

19 okt KIVI Mechanics Symposium Eindhoven 653

23 nov Politie rechtbank Maastricht 654