WATERSTOF MAAKT OPGANG

Twee van die jonge bedrijven, Nedstack en Hyet Solar, zijn destijds in de laboratoria van AkzoNobel geboren en leveren een bijdrage aan de energietransitie. Ook Gasunie en TNO, vanouds vooral gericht op fossiele energie, werken aan nieuwe toepassingen van waterstof en maken de draai naar duurzame energie. Komt de waterstofeconomie er nu echt aan?

“Strikt genomen is er al een waterstof­economie”, zegt Ulco Vermeulen, lid van de raad van bestuur van Gasunie. “De industrie maakt op grote schaal gebruik van waterstof, bijvoorbeeld om zware oliefracties op te breken in lichtere of om kunstmest en andere chemicaliën te maken. Dat is natuurlijk niet zo zichtbaar voor de consument. Die denkt bij waterstof vooral aan duurzaam geproduceerde waterstof voor auto’s en niet aan de ‘grijze’ waterstof van de industrie, gemaakt van aardgas. Vaststaat dat waterstof nog belangrijker zal worden, zowel voor industrie als mobiliteit, en tegelijk steeds duurzamer.”

“De ideeën over de rol van waterstof bij de energietransitie zijn de laatste vijf jaar veranderd”, constateert Marcel Weeda, senior onderzoeker op het gebied van energietransitie bij TNO. “Eerst dachten we alleen aan windparken om duurzaam elektronen te maken en aan waterstof om die elektronen zo nodig tijdelijk op te slaan. Inmiddels beseffen we dat elektriciteit maar een deel van de energievoorziening is. Als we in 2050 bijna honderd procent minder CO2 willen uitstoten dan in 1990, dan moet de industrie ook de moleculen ‘vergroenen’ met behulp van zonne- en windenergie en geen fossiele brandstoffen en grondstoffen meer gebruiken. Waterstof speelt hierbij een sleutelrol.”

“Lange tijd werd biomassa gezien als het enige alternatief voor olie en gas in de industrie”, vervolgt Weeda. “Maar de vraag is of daarvan genoeg beschikbaar is en of het werkelijk een duurzaam alternatief is. Een andere mogelijkheid is om koolstof in een cyclus te houden, dus de koolstof uit kunststoffen te hergebruiken. Een klein deel gaat verloren en is aan te vullen met koolstof van biomassa. Om alles in een cyclus te houden moet er op bepaalde plaatsen steeds waterstof bij. Waterstof neemt dus ook bij de groene productie een belangrijk plaats in.”

 

Circulaire economie

Wat is een circulaire economie?

Een circulaire economie is een industrieel-economisch systeem waarin grondstoffen niet worden uitgeput, maar opnieuw kunnen worden ingezet voor productie of hergebruik. In deze economie bestaat (vrijwel) geen restafval. Een circulaire economie staat ook wel bekend als kringloopeconomie.

Hoe werkt een circulaire economie?

Het basisprincipe van een circulaire economie is dat alles opnieuw wordt gebruikt. Daardoor zijn er aanzienlijk minder nieuwe grondstoffen nodig. Op dit moment maken we gebruik van een hergebruik economie waarbij slechts een deel opnieuw wordt gebruikt.

Hieronder zie je wat dit in de praktijk betekent en waar de verschillen liggen. Hoe dikker de pijl, hoe groter het aandeel:

Circulaire economie

Transitie naar duurzame energie met Waterstof economie.

Samengesteld door Theo Nohlmans

Samenvatting

- Een transitie is een structurele verandering die het resultaat is van op elkaar

inwerkende en elkaar versterkende ontwikkelingen op het gebied van

bijvoorbeeld economie, cultuur, technologie, instituties en natuur en milieu - Historie

- De Agrarische revolutie zijn de veranderingen die plaatsvonden in de Europese

Landbouw en Maatschappij vanaf 1750

- Industrialisatie (1860) is het proces van veranderingen in het productieproces door

mechanisatie en de daaropvolgende veranderingen in de productieorganisatie, zoals de

invoering van het fabriekssysteem.

- Historie Transitie Van paardenkracht naar PK – over milieuproblemen die het paard in de

19e eeuw veroorzaakte.

- Geschiedenis van de auto (1885-1904) en exponentiële toename van CO2

- Heden.

- Hoe vervangen we aardgas door een duurzame energiedrager? Dat is de grote vraag

van de komende jaren. Op het gebied van waterstof gebeurt er veel. Duurzaam

Bedrijfsleven zet een aantal kansrijke toepassingen op een rij: Transport, Openbaar

Vervoer, Verwarming op waterstof, Waterstof voor de Industrie. Projecten noemen.

- Hoewel waterstof steeds meer gezien wordt als energiedrager van de toekomst, is het

zeker niet de heilige graal.

- Waterstof: belangrijke energiedrager van de toekomst. Waterstof kan een grote rol

spelen bij de enorme maatschappelijke opgave om de emissie van CO2 drastisch te

reduceren. Jörg Gigler, directeur TKI Nieuw Gas, en Marcel Weeda, senior onderzoeker

bij het TNO, vertellen meer.

- Geen woord erover in het regeerakkoord, maar de Klimaattafels van Ed Nijpels buitelen

over elkaar heen om waterstof te bejubelen. Ook energiebedrijven staan te popelen om

de energiedrager te gaan gebruiken, maar daarvoor is een grote systeemomslag nodig.

De vraag is wie dat allemaal gaat betalen.

De nieuwe website heeft sinds medio 2019 een nieuw jasje online gekregen.

Deze versie kan ook op Tablets en Mobiele telefoons bekeken worden

Laat ons weten wat U nog mist en welke verbeteringen U wilt zien.